Επιλέγοντάς μας, είστε πάντα ένα βήμα μπροστά

Η εμπειρία και εξειδίκευση του γραφείου μας
θα σας βοηθήσει να επιλύσετε πολύπλοκα νομικά ζητήματα.

Τομείς δραστηριότητας

Το γραφείο μας

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε στη Χαλκίδα το 2004. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και ικανούς νομικούς με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, εξειδικευμένους στο γνωστικό τους αντικείμενο. Αναλαμβάνει τη δικαστική εκπροσώπηση ιδιωτών και επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. 

Η ομάδα μας

Oι συνεργάτες του γραφείου είναι  έμπειροι και εξειδικευμένοι  δικηγόροι  με δυνατότητα  εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων  ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας

Σημαντικές Αποφάσεις

Το πλήθος και η βαρύτητα των υποθέσεων που το γραφείο μας έχει διαχειριστεί διαχρονικά, αποτελεί την εγγύηση εμπειρίας που χρειάζεστε σε οποιαδήποτε δυσκολία νομικής φύσης. Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις πιο σημαντικές αποφάσεις του γραφείου μας

Δικηγορικό Γραφείο στην Χαλκίδα | Αντιγόνη Κουκά, Ελληνικού Αναστασία, Ολυμπία Βλασοπούλου

No front page content has been created yet.