Όλοι οι συνεργάτες

Oι συνεργάτες του γραφείου είναι  έμπειροι και εξειδικευμένοι  δικηγόροι  με δυνατότητα  εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων  ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των δικαστηρίων  του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και υποστήριξής τους σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Για την πληρέστερη υποστήριξη των υποθέσεων των εντολέων μας συνεργαζόμαστε,όπου τούτο κριθεί απαραίτητο, με εξειδικευμένους επιστήμονες όπως π.χ συμβολαιογράφους, λογιστές, πληροφορικούς,μηχανικούς, τοπογράφους,γεωπόνους,μεταφραστές .