Εμπορικό - Τραπεζικό Δίκαιο

Το τμήμα αυτό του γραφείου μας ασχολείται με διαφορές- εμπλοκές δανείων (επιχειρηματικών- αλληλόχρεων λογαριασμών- στεγαστικών-καταναλωτικών), πιστωτικών καρτών, με εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών, εξαλείψεις αυτών, διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναστολές, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς  κτλ.

Μετά την επί χρόνια συνεργασία μας με Τραπεζικά Ιδρύματα η συσσωρευμένη εμπειρία εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.