Φορολογικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και σε εκείνες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, ενώ, επιπλέον, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τις καλύτερες επιλογές για την επένδυση των κεφαλαίων τους και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες όσον αφορά την φορολογία.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους μας, σας προτείνουμε την πιο συμφέρουσα επιλογή όσον αφορά τη φορολογία σε όσους από τους πελάτες μας που επιθυμούν να αναδιαρθρώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα. Υπάρχουν σήμερα πολλά νομικά και φορολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα, η χρήση των ενδοκοινοτικών και υπεράκτιες εταιρείες ή το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των εταιρειών, προκειμένου η τελευταία να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την άποψη της φορολογίας.

Οι συνεργάτες μας ξεχωρίζουν για τις γνώσεις τους και την αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα του φορολογικού δικαίου. Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν τους φόρους, πρόστιμα, δασμούς και τέλη, τους υποστηρίζουμε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων και την εκπροσώπησή τους σε εξωδικαστικές ή δικαστικές διενέξεις τους με τις φορολογικές αρχές.

Επιπλέον οι δικηγόροι της εταιρίας μας γνωρίζουν σε βάθος το νομοθετικό πλαίσιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου, η συνεργασία μας δε με ειδικούς που κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε ασφαλιστικά ζητήματα ολοκληρώνει την παροχή των κατάλληλων συμβουλών.