ΔΣΑ: Ενημέρωση για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017- ειδοποιητήρια Μαρτίου 2018

14/05/2018 - 20:56

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΔΣΑ για την εκκαθάριση και μετά από συνάντηση που έλαβε χώρα σήμερα 14.5.2018 στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχου του ΕΦΚΑ  εκπροσώπων του ΔΣΑ (κ.κ. Κουτσόλαμπρου Ανδρέα, και Αντζελίνας Πλατή μελών της Επιτροπής Ασφαλιστικού ΔΣΑ) ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα εξής:

1. Παραδόθηκαν περιπτώσεις εκκαθάρισης και ειδοποιητηρίων συναδέλφων που θεωρούν πως έχει γίνει λάθος σ’αυτά και έχουν απευθυνθεί στο ΚΕΔ του ΔΣΑ, προκειμένου να ελεγχθούν και να δοθούν σχετικές εξηγήσεις. Οι περιπτώσεις αυτές θα ανακοινωθούν εντός των επομένων ημερών ως παραδείγματα προκειμένου οι συνάδελφοι να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης.

2. Εντός της ημέρας και το αργότερο αύριο θα αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στην προσωποποιημένη πληροφόρηση εκάστου ασφαλισμένου στην ιστοσελίδα του στον ΕΦΚΑ που θα επεξηγεί τη διαδικασία εκκαθάρισης και έκδοσης ειδοποιητηρίου μηνός Μαρτίου 2018 ιδίως σε σχέση με το συμψηφισμό των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και τον τρόπο λειτουργίας της εκκαθάρισης σε σχέση με τις καταβολές, οι οποίες μπορεί να καλύπτουν οφειλές προηγούμενου χρονικού διαστήματος.

3. Επισημάνθηκε από τους υπευθύνους ότι το έργο της εκκαθάρισης είναι τεράστιο και αφορά εκατομμύρια ασφαλισμένους, ενώ τυχόν λάθη που θα προκύψουν θα διορθώνονται το αμέσως προσεχές διάστημα.

4. Η εκκαθάριση για τους εμμίσθους – παράλληλα απασχολούμενους και τους υπαγόμενους στο άρθρο 39 παρ.9 (μπλοκάκια) είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν εντός του Ιουνίου και το αργότερο εντός του Ιουλίου 2018.

5. Διαχείριση πιστωτικού υπολοίπου: α) Συνάδελφοι με πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δυνατότητα συμψηφισμού. Ποσά που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο της οφειλής του ειδοποιητηρίου του Μαρτίου 2018, εφόσον επιλεγεί ο συμψηφισμός, καλύπτουν αντίστοιχη απαίτηση του ειδοποιητηρίου και ο ασφαλισμένος καταβάλει τη διαφορά. Β) Συνάδελφοι που ήδη κατέβαλαν την εισφορά Μαρτίου και επέλεξαν ή θα επιλέξουν συμψηφισμό, το ποσόν του πιστωτικού θα μεταφερθεί στην εισφορά Απριλίου. Γ) Συνάδελφοι που δεν επιθυμούν συμψηφισμό, δεν τον επιλέγουν και το ποσόν μεταφέρεται σε επόμενο χρονικό διάστημα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στα προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου στην ιστοσελίδα τους στον ΕΦΚΑ. Δ) Συνάδελφοι με πιστωτικό υπόλοιπο κάτω των 50 ευρώ μπορούν είτε να το αφαιρέσουν από το ειδοποιητήριο Μαρτίου 2018 και να πληρώσουν τη διαφορά, είτε να αναμένουν προκειμένου αυτό να εμφανιστεί στο ειδοποιητήριο Απριλίου 2018. Ε) Άποψη της Επιτροπής Ασφαλιστικού του ΔΣΑ, είναι πως πιστωτικά υπόλοιπα μεγαλύτερα της οφειλής ειδοποιητηρίου Μαρτίου 2018 δεν πρέπει να συμψηφίζονται.

Ο ΔΣΑ παρακολουθεί το θέμα και η ενημέρωση θα είναι συνεχής.

Πηγή: dsa.gr