Ελληνικού Αναστασία

Βιογραφικό

Εκπαίδευση

Διπλωματούχος Νομικό Τμήμα Δ.Π.Θ. (Νοέμβριος 1999, βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, 7,112)

Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. στο Αστικό Δίκαιο με ειδικότερη εξειδίκευση στις συμβάσεις (Φεβρουάριος 2006, βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ)

1ο Λύκειο Χαλκίδος. Απολυτήριο (Ιούνιος 1995, βαθμός 19,8).

Απόφοιτος δημοτικής Σχολής Καλών Τεχνών Χαλκίδος «Δ. Μυταρά».

Επιστημονικές Εργασίες, Ερευνητική Δραστηριότητα

«Η Συγκατάθεση του υποκειμένου στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. (Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της συγκαταθέσεως για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997. Έμφαση στην εκμετάλλευση των ιατρικών δεδομένων και η ισχύς της συγκαταθέσεως του υποκειμένου κατά την σύναψη ασφάλισης ζωής)». Αθήνα 2005, Διπλωματική Εργασία,Νομικό Σπουδαστήριο Ε.Κ.Π.Α.

«Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής και η σημασία της κατά τη σύναψη συμβάσεων στο Internet». Αθήνα 2003. Ερευνητική εργασία Νομικό Σπουδαστήριο Ε.Κ.Π.Α.

«Η σύμβαση εγγυητικής επιστολής» (Αθήνα, 2002).

«Η γενική ρήτρα ελέγχου καταχρηστικότητας των Γ.Ο.Σ.:

α) Συγκριτική επισκόπηση της ενσωμάτωσης στα δίκαια της Ε.Ε.

β) Η σχέση της με το περιπτωσιολογικό σύστημα ελέγχου των Γ.Ο.Σ.» Αθήνα 2002. Ερευνητική εργασία, Νομικό Σπουδαστήριο Ε.Κ.Π.Α.

«Η σιωπηρή μορφή κατάρτισης της σύμβασης (η εφαρμογή του μοντέλου της ρητής κατάρτισης της σύμβασης στη σιωπή)». Αθήνα 2002. Ερευνητική εργασία, Νομικό Σπουδαστήριο Ε.Κ.Π.Α.

«Η αποϋλοποίηση των τίτλων» (Κομοτηνή, 1999).

«Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου ως προϋπόθεση διαζυγίου» (Κομοτηνή, 1996).

Συμμετοχή σε επιστημονικά Σεμινάρια, όπως «Η ιατρική αμέλεια», που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα, το 1999, με εισηγητή τον Εισαγγελέα Ι.Αγγελή.

Επιτεύγματα

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 έτυχα υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ., για την επίδοσή μου κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το καλοκαίρι του 2013 προήχθην σε Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγο

Από το έτος 2001 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013 διατηρούσα γραφείο επί της οδού Αθ. Φίλωνος 7 στη Χαλκίδα και ήδη από τον Μάϊο 2013 διατηρώ συνεργασία με τις Δικηγόρους Παρ’ Αρείω Πάγο Αντιγόνη Δ. Κουκά και Ολυμπία Γ. Βλασοπούλου σε γραφείο επί της οδού Αγγελή Γοβιού 19 στη Χαλκίδα.

Από την 22-9-2004 έως και τον Φεβρουάριο του 2010 συμμετείχα στην Επιτροπή Διοίκησης του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. Ευβοίας (Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες) με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου

Από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 διετέλεσα ειδική συνεργάτιδα στο Γραφείο του τότε Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Υπουργού Τύπου, Σίμου Κεδίκογλου.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (First Certificate in English-LowerGrade B).

Γερμανικά (ZERTIFIKAT).

Άλλες Γνώσεις

COMPUTER: Windows MS Office (Word, Power Point) Internet