Το γραφείο μας

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε στη Χαλκίδα το 2004.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και ικανούς νομικούς με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, εξειδικευμένους στο γνωστικό τους αντικείμενο.
Αναλαμβάνει τη δικαστική εκπροσώπηση ιδιωτών και επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές εν γένει υπηρεσίες και ιδίως για την κατάρτιση συμβάσεων, με εμπειρία στις  διαπραγματεύσεις.

Διεκπεραιώνει επίσης υποθέσεις κατοίκων του Εξωτερικού, ελλήνων και αλλοδαπών.

Οι νομικοί μας, λόγω της γλωσσομάθειας τους, χειρίζονται επιτυχώς και υποθέσεις που απαιτούν τη γνώση ξένων γλωσσών και επεξεργάζονται συμφωνίες και σε άλλες γλώσσες.

Αναλυτικότερα, το γραφείο μας έχει δημιουργήσει τους εξής τομείς: α/ Εμπορικό - Τραπεζικό Δίκαιο, β/Φορολογικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο, γ/Ακίνητα – Επενδύσεις – Τουρισμός, δ/ Ποινικό Δίκαιο, ε/Συμβάσεις – Διαπραγματεύσεις , στ/ Οικογενειακό Δίκαιο.

Το Δικηγορικό μας γραφείο εξυπηρετείται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογράφων, Λογιστών- Φοροτεχνικών, Πραγματογνωμόνων, Γραφολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Ιατρών, Περιβαλλοντολόγων, Χημικών και άλλων συμβούλων οι οποίοι προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε κάθε υπόθεση. 

Είμαστε περήφανοι για τις δικαστηριακές μας επιτυχίες, σε απαιτητικές υποθέσεις σε όλους τους κλάδους δικαίου.  Εργαζόμαστε με συνέπεια, ευθύτητα, ταχύτητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Η διαρκής ενημέρωσή μας εξασφαλίζεται από Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών με τις οποίες είμαστε συμβεβλημένοι. Είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις. Μας εκφράζει το «τολμούμε γι’ αυτό επιτυγχάνουμε».